Huỳnh Anh

BÀI VIẾT SẺ CHIA

SÁCH

Người khuyết tật và Cộng đồng

Quyển sách "Người khuyết tật và Cộng đồng" - Phát triển những công nghệ cải tiến dành cho, làm bởi và cùng với những Người khuyết tật, do Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quyển sách được dịch nguyên bản từ Tiếng Anh "Nothing About Us Without Us" của tác giả David Werner. Người dịch: Bác sĩ Lê Quang Khanh - Bộ môn phục hồi chức năng, trường Trung học Kỹ thuật Y Tế Đà Nẵng. Quyển sách này xin dâng tặng cho những ai, ở bất cứ nơi đâu mà sự khác biệt của mình đã bị xem thường hoặc không có được cơ hội bình đẳng.

Tập truyện Sắc Không

Tập truyện Sắc Không gồm những tác phẩm ngắn do Luật sư Tô Văn Chung viết lại như những dòng nhật ký, ghi lại những khoảnh khắc, những cảm nhận của Ông trong quá trình công tác và trong các chuyến đi thiện nguyện.

Trang:     1