Huỳnh Anh

BÀI VIẾT SẺ CHIA

Thơ AQ

Những bài thơ ngắn Huỳnh Anh viết từ những cảm nhận của cuộc sống, hoặc những tích cóp từ trải nghiệm tâm hồn của chính mình. AQ là bút tích của một nàng thơ trong Huỳnh Anh. Nàng thơ có thật nhưng không hoàn toàn thật, nửa đời nửa mộng.