Huỳnh Anh

BÀI VIẾT SẺ CHIA

Người khuyết tật và Cộng đồng

Quyển sách "Người khuyết tật và Cộng đồng" - Phát triển những công nghệ cải tiến dành cho, làm bởi và cùng với những Người khuyết tật, do Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quyển sách được dịch nguyên bản từ Tiếng Anh "Nothing About Us Without Us" của tác giả David Werner. Người dịch: Bác sĩ Lê Quang Khanh - Bộ môn phục hồi chức năng, trường Trung học Kỹ thuật Y Tế Đà Nẵng. Quyển sách này xin dâng tặng cho những ai, ở bất cứ nơi đâu mà sự khác biệt của mình đã bị xem thường hoặc không có được cơ hội bình đẳng.

Đang cập nhật

Những bài viết cùng danh mục